You are currently viewing Nowy rok szkolny czas rozpocząć!

Nowy rok szkolny czas rozpocząć!

W dniu 2 września 2019 r. w sali gimnastycznej miała miejsce uroczysta inauguracja roku szkolnego 2019/2020.
O godz. 9:00 przywitaliśmy w murach naszej szkoły nowych uczniów – czwartoklasistów oraz siódmoklasistów. Akademię rozpoczął dźwięk syren alarmowych, przypominający wszystkim zgromadzonym o wybuchu drugiej wojny światowej, a prowadząca akademię uczennica oddziału 8a podała najważniejsze fakty tego tragicznego wydarzenia. Zostały one zilustrowane sugestywnym filmem. Za pomocą magicznego zegara zebrani przenieśli się w czasie, a właściwie wrócili do czasów współczesnych i na motylich skrzydłach zwiedzili wielicką „Jedynkę”. Następnie ósmoklasistki w krótkiej scence dramowej przekazały nowym kolegom i koleżankom ważną wiadomość – „Szkoła to coś więcej niż wyścig!”. Przygotowaną przez p. Barbarę Fudali część artystyczną uświetnił występ szkolnego chóru pod kierunkiem p. Jadwigi Szado. Po tej części uczniowie wraz z wychowawczyniami udali się na Mszę Świętą w Kościele Oo. Reformatów.

O godz. 11:00 na sali gimnastycznej zgromadzili się pierwszoklasiści wraz z rodzicami. Uczestniczyli w akademii przygotowanej przez kolegów z klas 6 pod kierunkiem p. Adriany Łukaszyk. Z peronów odjechała wyjątkowa lokomotywa, zabierając uczniów klas pierwszych wraz z wychowawczyniami do sal lekcyjnych.
Życzymy wszystkim uczniom oraz nauczycielom wielu sukcesów i pomyślności!

Adriana Łukaszyk i Barbara Fudali