Obchody święta Patrona Szkoły 2022

Tegoroczne obchody święta Patrona Szkoły przebiegły w sposób niezwykły, ciekawy i twórczy. Uczniowie wzięli udział w przedstawieniach przybliżających czasy panowania króla Kazimierza Wielkiego, władcy zwanego królem dyplomatów, chłopów i budowniczych.

Dla Klas 0-III uczniowie klasy 3d odtworzyli „Ucztę u Wierzynka”. Nasi biesiadnicy, siedzieli przy suto zastawionym stole, dyskutowali, chwalili przedsięwzięcia Króla. Jak to podczas takiej uczty bywa, nie mogło zabraknąć także tańców dworskich. Całość uzupełniały piękne historyczne kostiumy i ciekawa scenografia.

Klasy 4a i 4d odegrali scenę ustanowienia Statutu Żup Krakowskich przez króla Kazimierza. Dokument ten nadał zapobiegł niebezpieczeństwu upadku kopalń soli, doceniał rolę pracujących tam obywateli, a przede wszystkim wzmocnił państwo Polskie, czyniąc je silnym i bogatym w cenne złoża.

Obchody Święta Patrona Szkoły uświetniły ponadto konkursy: „Makieta zamku Króla Kazimierza” oraz „Insygnia królewskie”. Uczestnicy wykazali się ogromnymi zdolnościami plastycznymi, jak i wiedzą historyczną. Podsumowaniem konkursu była wystawa najciekawszych prac uczniów na korytarzu szkolnym.