You are currently viewing Organizacja wejść/wyjść do/ze szkoły

Organizacja wejść/wyjść do/ze szkoły

Szanowni Państwo!
W związku z różnymi wejściami z jakich będą korzystali uczniowie przez pierwsze tygodnie zamieszczamy orientacyjny plan szkoły wraz z zaznaczonymi na nim wejściami dla poszczególnych klas:

Uczniów korzystających z opieki świetlicowej w godzinach rannych proszę podprowadzać pod główne wejście. Zostaną odebrani przez pracownika szkoły i odprowadzeni do świetlicy. Przy odbieraniu dzieci z opieki świetlicowej także proszę korzystać z głównego wejścia. Po podaniu imienia i nazwiska dziecka pracownik przyprowadzi je do Państwa.

Z poważaniem – Lucjan Rówiński – dyrektor szkoły