You are currently viewing ORGANIZACJA ZAKOŃCZENIA ROKU SZKOLNEGO 2020/2021

ORGANIZACJA ZAKOŃCZENIA ROKU SZKOLNEGO 2020/2021

Informuję, że uroczyste zakończenie roku szkolnego 2020/21 odbędzie się, dnia 25 czerwca 2021r., według następującego harmonogramu:
• I tura 8.00 – 9.30 dla klas VII-VIII – sala gimnastyczna następnie spotkanie z wychowawcą w sali,
• II tura 10.00 – 11.00 dla klas IV-VI – sala gimnastyczna następnie spotkanie z wychowawcą w sali,
• III tura 11.30 – 12.30 dla klas II-III – sala gimnastyczna, następnie spotkanie z wychowawcą w sali,
• IV tura 13.00 – 14.00 klasa I – sala gimnastyczna, następnie spotkanie z wychowawcą w sali.

Bardzo proszę aby rodzice uczniów oczekiwali na dzieci przed szkołą. Wychowawcy po spotkaniach ze swoimi oddziałami sprowadzą uczniów do wejścia głównego i oddadzą pod opiekę rodziców.

Na teren szkoły mogą wejść tylko przedstawiciele zarządu rady rodziców, trójek klasowych oraz zaproszeni rodzice.

Przypominam o obowiązkowym stroju galowym dla uczniów.

Lucjan Rówiński – dyrektor szkoły