You are currently viewing Osiedle moich marzeń  XXI w

Osiedle moich marzeń XXI w

Uczniowie z klasy VI a i VI b w pierwszym okresie na lekcjach techniki , pracując w zespołach metodą projektu, wykonali makiety osiedla ich marzeń. Głównym zadaniem było samodzielne zaprojektowanie wymyślonego przez siebie osiedla mieszkaniowego i jego realizacja.

Dzieci wykazały się pomysłowością i inwencją twórczą, wcielając się w architektów i projektując osiedle wraz z całą infrastrukturą. Wykonali budynki mieszkalne oraz użyteczności publicznej zbudowane z graniastosłupów, ostrosłupów i brył obrotowych. Zaprojektowali oryginalne tereny rekreacyjne oraz tereny zielone. Z powstałych prac wykonano wystawę na górnym korytarzu. Proces powstawania makiet i efekty finalne pracy uczniów możemy również podziwiać na zdjęciach.

Nauczyciel edb i techniki Elżbieta Duda