You are currently viewing OSIEDLE MOICH MARZEŃ XXIw

OSIEDLE MOICH MARZEŃ XXIw

Uczniowie z klasy VI a i VI b w pierwszym półroczu 2021/2022 r. na lekcjach techniki, pracując w zespołach metodą projektu, wykonali makiety osiedla ich marzeń.

Głównym zadaniem było samodzielne zaprojektowanie wymyślonego przez siebie osiedla mieszkaniowego i jego realizacja. Dzieci wykazały się pomysłowością i inwencją twórczą, wcielając się w architektów i projektując osiedle wraz z całą infrastrukturą. Wykonali budynki mieszkalne oraz użyteczności publicznej zbudowane z graniastosłupów, ostrosłupów i brył obrotowych.

Zaprojektowali oryginalne tereny rekreacyjne oraz tereny zielone. Z powstałych prac wykonano wystawę na górnym korytarzu. Proces powstawania makiet i efekty finalne pracy uczniów możemy również podziwiać na zdjęciach.

Nauczyciel techniki Elżbieta Duda