You are currently viewing Pięknie czytamy… w „Roku dla Niepodległej”

Pięknie czytamy… w „Roku dla Niepodległej”

Dnia 22 stycznia 2018 r. w bibliotece szkolnej odbył się etap szkolny „Turnieju Pięknego Czytania” pod hasłem „2018 Rokiem dla Niepodległej”.
Celem konkursu było:
– zachęcenie młodzieży do doskonalenia techniki czytania i interpretacji tekstu,
– uczczenie 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości,
– wzrost czytelnictwa książek,
– promocja działalności biblioteki w środowisku szkolnym.
Uczestnicy prezentowali dwa teksty:
1) wybrany przez siebie i przygotowany wcześniej,
2) obowiązkowy, ten sam dla wszystkich, wybrany przez organizatorów konkursu – z okazji 100. rocznicy Odzyskania Niepodległości był to fragment tekstu „Polskie drogi
ku niepodległości” autorstwa dr hab. Piotra Szlanty. (zob. załącznik).

Oceniane były płynność czytania i dykcja oraz interpretacja tekstu.
Jury w składzie: p. Adriana Łukaszyk, p. Maria Pająk-Wilk oraz p. Justyna Szewczyk, wyłoniło 7 laureatów:
– w kategorii – gimnazjum:
I miejsce – Karolina Kaczówka (2a),
II miejsce – Alicja Turecka (3a),
III miejsce (ex aequo) – Michał Kielian (3c) oraz Dominika Gwóźdź (3c),
– w kategorii – szkoła podstawowa:
I miejsce – Kinga Kępska (4b),
II miejsce – Milena Kupiec (4b),
III miejsce – Milena Gach (7a).
Wyróżnienia otrzymały: Kinga Halama (3c), Artemis Antos (3e), Natalia Kucharska (3f).

Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!!!

Justyna Szewczyk, Maria Pająk-Wilk