You are currently viewing Piękny jest ten, kto pięknie postępuje.

Piękny jest ten, kto pięknie postępuje.

W dniu 6 czerwca w naszej szkole odbyła się akcja pod hasłem Szanuję drugiego człowieka, mówię i czynię Nie zachowaniom przemocowym.
Bycie dobrym dla drugiego człowieka jest wartością nadrzędną, jednakże często o tym zapominamy. Akcja miała na celu wzbudzenie w nas refleksji i skłonienia do codziennego pamiętania
o wzajemnym szacunku, magicznych słowach PROSZĘ, DZIĘKUJĘ PRZEPRASZAM, poszukiwania mediacyjnego rozwiązywania konfliktów.
Zapomnijmy na co dzień o złośliwości wobec kolegi czy koleżanki. Czerwony kolor naszej odzieży miał na celu zjednoczyć nas w dążeniu do bycia dobrym wobec drugiego człowieka.

 

pedagodzy szkolni
Aneta Pasek, Wioletta Nowak