Powiatowy Konkurs Ortograficzny dla uczniów trzecich klas gimnazjum.

Dnia 7 lutego 2019r. w Szkole Podstawowej nr 1 im. Kazimierza Wielkiego w Wieliczce odbył się XV Powiatowy Konkurs Ortograficzny dla uczniów klas trzecich gimnazjum. Konkurs składał się z trzech części: dyktanda , korekty tekstu i pracy ze słownikiem ortograficznym.

Wyniki

Agata Dylawerska