You are currently viewing Poznajemy zawody – warsztaty zawodoznawcze w ramach projektu BIG SISTER

Poznajemy zawody – warsztaty zawodoznawcze w ramach projektu BIG SISTER

W dniu 30 października uczennice z klasy siódmej i ósmej, pod opieką doradcy zawodowego i pedagoga, wzięły udział w warsztatach zawodoznawczych organizowanych przez Firmę IG w ramach projektu „Big sister”. Była to wyjątkowa możliwość doświadczenia codziennej pracy na różnych stanowiskach w renomowanej firmie z branży finansowej o bogatym zapleczu informatycznym.

Dziewczynki mogły zobaczyć jak wygląda praca m. in. programisty, księgowej, tłumaczy, projektantów graficznych, projektantów stron internetowych i narzędzi komputerowych do obsługi finansowej klientów. Spotkanie z osobami pracującymi na konkretnych stanowiskach i towarzyszenie im przez część typowego dnia pracy dało uczennicom możliwość doświadczenia tego, które umiejętności są kluczowe w życiu zawodowym oraz zorientowanie się, jak wiele różnych ścieżek rozwoju otwiera się przed nimi. To był dzień obfitujący w doświadczenia zawodowe.

Jadwiga Muszyńska