You are currently viewing „Patrzcie, o patrzcie, wy ziemi tej dzieci,..”

„Patrzcie, o patrzcie, wy ziemi tej dzieci,..”

Zapraszamy do obejrzenia inscenizacji tragedii greckiej pt. Antygona Sofoklesa. Zobacz tutaj

źródło - http://teatrcracovia.pl/A_spektakle888.php?aid=ANTYGONA