You are currently viewing Przedszkolny dyżur wakacyjny

Przedszkolny dyżur wakacyjny

Informuję, że dyżur wakacyjny w roku szkolnym 2022/23 w oddziale przedszkolnym przy Szkole Podstawowej nr 1 im. Kazimierza Wielkiego w Wieliczce oraz Punkcie Przedszkolnym w Bogucicach prowadzony jest w terminie od 1 lipca 2023 r. do 31 lipca 2023 r.

Dyrektor szkłoy
mgr Lucjan Rówiński