Regulamin konkursów „Niezawodny uczeń” i „Niezawodny oddział”.

Zamieszczamy regulamin konkursów organizowanych przez Samorząd Uczniowski:

regulaminy.pdf