You are currently viewing Rekrutacja do świetlicy 2022/23

Rekrutacja do świetlicy 2022/23

Szanowni Państwo.

Informuję, że w nieprzekraczalnym terminie, do dnia 20 maja 2022, godzina 15:30, należy złożyć w Sekretariacie Szkoły podpisaną przez rodziców/opiekunów Kartę zgłoszenia do świetlicy.

Uprzejmie informuję, że przy składaniu Kart, należy wziąć po uwagę ewentualność pracy klas drugich i trzecich w systemie dwuzmianowym od 12:30.

Informacja nie dotyczy przyszłych uczniów klas I.

 

Z poważaniem

Lucjan Rówiński
Dyrektor Szkoły