Uwaga Rodzice przyszłych przedszkolaków
!

Szanowni Państwo, oto dostęp do strony naszej gminy, na której opublikowano wszystkie informacje dot. terminów i kryteriów rekrutacji -  zobacz tutaj...

Zasady przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli na rok szkolny 2023/2024 zobacz tutaj…

Link do systemu naboru do przedszkola - zobacz tutaj...

Podpisany przez obojga rodziców wniosek wraz z dokumentami potwierdzającymi kryteria należy przesłać na adres: rekrutacja@sp1.wieliczka.eu
lub dostarczyć do sekretariatu szkoły.

Rodzice kandydatów zakwalifikowanych są zobowiązani do dostarczenia
do szkoły pisemnego oświadczenia potwierdzenia woli przyjęcia kandydata.

Potwierdzenie woli przyjęcia kandydata oraz deklaracja w sprawie korzystania z usług oddziału przedszkolnego - pobierz tutaj.

Potwierdzenie woli przyjęcia kandydata oraz deklaracja w sprawie korzystania z usług punktu przedszkolnego - pobierz tutaj.

 

 

 

Uwaga Rodzice przyszłych pierwszoklasistów!

Spotkanie organizacyjne  dla rodziców uczniów klas I roku szkolnego 2023/24 odbędzie sie 30 sierpnia 2023 o godzinie 16:30.
Szczegółowy plan spotkania w dokumencie zaproszenia.

Dokument zaproszenia w pliku .pdf

Karta rekrutacji do świetlicy dla uczniów klas I 2023/24

Oświadczenie w sprawie nauki religii lub etyki

 

Informujmy, że Szkoła Podstawowa Nr 1 w Wieliczce nie dysponuje wolnymi miejscami do klasy pierwszej dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły.

Szanowni Państwo, oto dostęp do strony naszej gminy, na której opublikowano wszystkie informacje dot. terminów i kryteriów rekrutacji - zobacz tutaj...

Link do systemu naboru do szkoły podstawowej - zobacz tutaj...

Zasady dokonywania zgłoszeń do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej dzieci zamieszkałych w obwodzie szkoły zobacz tutaj…

Podpisane przez obojga rodziców zgłoszenie należy przesłać na adres: rekrutacja@sp1.wieliczka.eu lub dostarczyć do sekretariatu szkoły.

Zasady przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do klas  pierwszych szkół podstawowych na rok szkolny 2022/2023  zobacz tutaj...

Podpisany przez obojga rodziców wniosek wraz z oświadczeniem należy przesłać na adres: rekrutacja@sp1.wieliczka.eu lub dostarczyć do sekretariatu szkoły (dotyczy dzieci spoza rejonu).

 

 

 

Uwaga uczniowie oddziałów ósmych!

Zasady rekrutacji do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2023/2024 będą Wam przekazywane na bieżąco przez doradcę zawodowego i wychowawczynie.

4 maja 2023 w systemie Omikron pojawi się oferta Szkół Ponadpodstawowych w Krakowie.
15 maja 2023 zostanie uruchomiona możliwość składania wniosków rekrutacyjnych.

System rekrutacyjny do szkół ponadpodstawowych w Krakowie - Omikron Kraków

 

15 maja 2023 zostanie również uruchomiony system Vulcan umożliwiający rekrutację do szkół w Małopolsce.

System Vulcan - rekrutacja do szkół w Małopolsce.