Uwaga Rodzice przyszłych przedszkolaków
!

Szanowni Państwo, oto dostęp do strony naszej gminy, na której opublikowano wszystkie informacje dot. terminów i kryteriów rekrutacji -  zobacz tutaj...

Zasady przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli na rok szkolny 2024/2025 zobacz tutaj…

Link do systemu naboru do przedszkola - zobacz tutaj...

Oświadczenie o wielodzietności - pobierz tutaj...

Podpisany przez obojga rodziców wniosek wraz z dokumentami potwierdzającymi kryteria należy przesłać na adres: rekrutacja@sp1.wieliczka.eu
lub dostarczyć do sekretariatu szkoły.

Rodzice kandydatów zakwalifikowanych są zobowiązani do dostarczenia
do szkoły pisemnego oświadczenia potwierdzenia woli przyjęcia kandydata.

Potwierdzenie woli przyjęcia kandydata oraz deklaracja w sprawie korzystania z usług oddziału przedszkolnego - pobierz tutaj.

Potwierdzenie woli przyjęcia kandydata oraz deklaracja w sprawie korzystania z usług punktu przedszkolnego - pobierz tutaj.

 

 

Uwaga Rodzice przyszłych pierwszoklasistów!

Karta rekrutacji do świetlicy dla uczniów klas I 2024/25

Oświadczenie w sprawie nauki religii lub etyki

Szanowni Państwo, oto dostęp do strony naszej gminy, na której opublikowano wszystkie informacje dot. terminów i kryteriów rekrutacji - zobacz tutaj...

Link do systemu naboru do szkoły podstawowej - zobacz tutaj...

Zasady dokonywania zgłoszeń do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej dzieci zamieszkałych w obwodzie szkoły zobacz tutaj…

Podpisane przez obojga rodziców zgłoszenie należy przesłać na adres: rekrutacja@sp1.wieliczka.eu lub dostarczyć do sekretariatu szkoły.

Zasady przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do klas  pierwszych szkół podstawowych na rok szkolny 2024/2025  zobacz tutaj...

Podpisany przez obojga rodziców wniosek wraz z oświadczeniem należy przesłać na adres: rekrutacja@sp1.wieliczka.eu lub dostarczyć do sekretariatu szkoły (dotyczy dzieci spoza rejonu).