Uwaga uczniowie oddziałów ósmych!

Zasady rekrutacji do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2022/2023 będą Wam przekazywane na bieżąco przez doradcę zawodowego i wychowawczynie.

 

Uwaga Rodzice przyszłych pierwszoklasistów!

Dyrektor Szkoły zaprasza rodziców uczniów klas pierwszych roku szkolnego 2022/23 na zebranie organizacyjne.
Treść zaproszenia zobacz tutaj…

 

Informujmy, że w ramach rekrutacji uzupełniającej dla uczniów do klasy pierwszej na rok szkolny 2022/23 Szkoła Podstawowa nr 1 im.Kazimierza Wielkiego w Wieliczce dla kandydatów spoza obwodu nie dysponuje wolnymi miejcami.

Szanowni Państwo, oto dostęp do strony naszej gminy, na której opublikowano wszystkie informacje dot. terminów i kryteriów rekrutacji – zobacz tutaj…

Link do systemu naboru do szkoły podstawowej – zobacz tutaj…

Podpisane przez obojga rodziców zgłoszenie wraz z oświadczeniem należy przesłać na adres: rekrutacja@sp1.wieliczka.eu lub dostarczyć do sekretariatu szkoły.

Informacja o przekształceniu Szkoły Podstawowej nr 1 poprzez zmianę obwodu szkoły – zobacz tutaj…


Uwaga Rodzice przyszłych przedszkolaków
!

Zgodnie z zasadami rekrutacji do przedszkoli na rok szkolny 2022/2023, rodzice kandydatów zakwalifikowanych zobowiązani są do złożenia pisemnego potwierdzenia woli przyjęcia dziecka.
Podpisany przez obojga rodziców dokument należy złożyć w sekretariacie szkoły lub przesłać na adres rekrutacja@sp1.wieliczka.eu, w nieprzekraczalnym terminie od 21 czerwca 2022r. do 22 czerwca 2022r., do godz. 16.00.

Punkt Przedszkolny w Wieliczce – zobacz tutaj

 

Szanowni Państwo, oto dostęp do strony naszej gminy, na której opublikowano wszystkie informacje dot. terminów i kryteriów rekrutacji –  zobacz tutaj…

Link do systemu naboru do przedszkola – zobacz tutaj…

Podpisany przez obojga rodziców wniosek wraz z dokumentami potwierdzającymi kryteria należy przesłać na adres: rekrutacja@sp1.wieliczka.eu lub dostarczyć do sekretariatu szkoły.