Uwaga Rodzice przyszłych przedszkolaków
!

Szanowni Państwo, oto dostęp do strony naszej gminy, na której opublikowano wszystkie informacje dot. terminów i kryteriów rekrutacji –  zobacz tutaj…

Zasady przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli na rok szkolny 2023/2024 zobacz tutaj…

Link do systemu naboru do przedszkola – zobacz tutaj…

Podpisany przez obojga rodziców wniosek wraz z dokumentami potwierdzającymi kryteria należy przesłać na adres: rekrutacja@sp1.wieliczka.eu
lub dostarczyć do sekretariatu szkoły.

 

 

Uwaga Rodzice przyszłych pierwszoklasistów!

Informujmy, że Szkoła Podstawowa Nr 1 w Wieliczce nie dysponuje wolnymi miejscami do klasy pierwszej dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły.

Szanowni Państwo, oto dostęp do strony naszej gminy, na której opublikowano wszystkie informacje dot. terminów i kryteriów rekrutacji – zobacz tutaj…

Link do systemu naboru do szkoły podstawowejzobacz tutaj…

Zasady dokonywania zgłoszeń do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej dzieci zamieszkałych w obwodzie szkoły zobacz tutaj…

Podpisane przez obojga rodziców zgłoszenie należy przesłać na adres: rekrutacja@sp1.wieliczka.eu lub dostarczyć do sekretariatu szkoły.

Zasady przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do klas  pierwszych szkół podstawowych na rok szkolny 2022/2023  zobacz tutaj…

Podpisany przez obojga rodziców wniosek wraz z oświadczeniem należy przesłać na adres: rekrutacja@sp1.wieliczka.eu lub dostarczyć do sekretariatu szkoły (dotyczy dzieci spoza rejonu).

 

 

Uwaga uczniowie oddziałów ósmych!

Zasady rekrutacji do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2023/2024 będą Wam przekazywane na bieżąco przez doradcę zawodowego i wychowawczynie.