You are currently viewing RETORYKA – WARSZTAT PRAKTYCZNY

RETORYKA – WARSZTAT PRAKTYCZNY

W ramach obchodów Miesiąca Języka Ojczystego Koło Języka Polskiego we współpracy z Kołem Naukowym Językoznawców zorganizowało dla uczniów naszego gimnazjum zajęcia edukacyjne pt. Retoryka – warsztat praktyczny prowadzone przez studentkę Wydziału Polonistyki UJ – p. Natalię Koczy.

W czasie wykładu połączonego z warsztatami uczniowie dowiedzieli się, czym jest retoryka i jak przemawiać, by przekonać odbiorców do swoich racji. Mogli się również przekonać, że o mówiącym świadczą nie tylko słowa, których używa, ale także sposób ich wypowiadania oraz gesty, mowa ciała. Na warsztatach nie zabrakło również ćwiczeń oddechowych , artykulacyjnych oraz analizy reklam i przemówień znanych polityków.

Jedną z wielu rad, które uczniowie otrzymali, by w przyszłości mogli się stać wielkimi mówcami, były słowa Josefa Franza Straussa: Mówić trzeba prosto, a myśleć w sposób skomplikowany – nie na odwrót.
Jaki jest zatem przepis na dobre przemówienie? Musi wyczerpać temat, a nie słuchaczy! (Winston Churchill).

Aneta Bobek

nauczycielka języka polskiego