You are currently viewing Rok Wisławy Szymborskiej

Rok Wisławy Szymborskiej

Dnia 22 lutego 2023 r. nasza szkoła wzięła udział w Międzyszkolnym Konkursie Recytatorskim poezji Wisławy Szymborskiej „Radość czytania” , zorganizowanym przez Zespół Szkół Rzemiosła i Przedsiębiorczości im. ks. kard. Adama Stefana Sapiehy MIRiP w Krakowie. Celem konkursu było m.in. popularyzowanie poezji Wisławy Szymborskiej oraz rozwijanie recytatorskich i aktorskich uzdolnień młodzieży.

Konkurs przeznaczony był dla uczniów klas 7 i 8 szkół podstawowych z województwa małopolskiego. W rywalizacji wzięło udział ponad 60 uczniów z 20 szkół. Każdy uczestnik recytował jeden wybrany przez siebie wiersz Wisławy Szymborskiej.

Naszą szkołę wzorowo reprezentowali: Liwia Gawlik (8b) oraz Amelia Michalik i Karol Starba (7a) pod opieką pani Justyny Szewczyk.

Liwia zaprezentowała wiersz „Kot w pustym mieszkaniu”:

Amelia zaprezentowała wiersz „Chwila w Troi”:

Karol zaprezentował wiersz „Jeszcze”:

Wszyscy uczestnicy oraz opiekunowie otrzymali pamiątkowe dyplomy.