You are currently viewing Sport

Sport

W roku szkolnym 2018/19 nasi uczniowie znów uczestniczyli w bardzo wielu zawodach sportowych. Tych gminnych, powiatowych, rejonowych, ale również wojewódzkich. I jak się skończył nasz w nich udział? … A jak mógł się skończyć? Napiszę nieskromnie, wymieniając tylko jeden, zarazem najważniejszy, sukces – III MIEJSCE W WOJEWÓDZTWIE MAŁOPOLSKIM!

Jak to możliwe – pokonać wiele szkół sportowych? Możliwe tylko dlatego, że mamy niemożliwie zdolnych uczniów! Niniejszym dziękujemy wszystkim naszym uczniom i absolwentom, którzy tak godnie nas reprezentowali w różnych sportowych zmaganiach! Poniżej zdjęcia z uroczystości wręczenia nagród w Myślenicach, podczas której reprezentowała nas delegacja w składzie: Pan Lucjan Rówiński – dyrektor, Pani Dominika Szewczyk – wyróżniona nauczycielka, Julia Barnat i Dawid Hankus – wyróżniający się sportowo uczniowie z klasy 6b.

I KTO, I KTO TO POTRAFI ? – TYLKO MY !

Takie wyróżnienie jest wynikiem ciężkiej pracy, poświęcenia i zaangażowania wielu uczniów oraz nauczycieli. Byliście niezwykli! Wszystkim dziękuję i gratuluję!

Lucjan Rówiński (dyrektor szkoły)