You are currently viewing Spotkania wychowawczo-profilaktyczne  z Przedstawicielem Komendy Powiatowej Policji w Wieliczce

Spotkania wychowawczo-profilaktyczne z Przedstawicielem Komendy Powiatowej Policji w Wieliczce

Odpowiedzialność prawna nieletnich – spotkanie z uczniami

W dniu 18 grudnia 2019r. odbyło się spotkanie wychowawczo – profilaktyczne uczniów oddziałów 5 z Panem Damianem Obrzudem funkcjonariuszem Komendy Powiatowej Policji w Wieliczce na temat: „Odpowiedzialności prawnej nieletnich”.

Głównym celem prelekcji było zapoznanie uczniów z najważniejszymi przepisami prawa dotyczącymi przeciwdziałania wszelkim objawom demoralizacji osób nieletnich. Uczniowie poznali pojęcia: małoletni, nieletni, osoba młodociana. W trakcie spotkania omówiono temat bezpieczeństwa w Internecie i zagrożeń online.
Funkcjonariusz policji uwrażliwił uczniów na zagrożenia i ewentualne skutki prawne, będące wynikiem niewłaściwego korzystania z Internetu, telefonów komórkowych oraz stosowania przemocy fizycznej i psychicznej. Uczniowie z ogromnym zainteresowaniem wysłuchali, że należy być ostrożnym w kontaktowaniu się z innymi za pośrednictwem komunikatorów czy zawieraniu znajomości przez Internet. Te oraz wiele innych zasad zostały przypomniane dzieciom. Podczas spotkania uczniowie mieli okazję do czynnego udziału w zajęciach poprzez możliwość zadawania pytań, na które prowadzący udzielił wyczerpujących odpowiedzi.

Pedagog szkolny
Aneta Pasek