Statut

Nasz statut jest tu zamieszczony w elektronicznej formie. W wielu aspektach przypomina ona wersję drukowaną ‒ posiada okładkę, spis treści, akapity itp. E-booka można zatem np. „kartkować” strona po stronie. Aby to zrobić trzeba „kliknąć” wskaźnikiem w prawy/lewy dolny/górny róg odwracanej strony – w ten sposób można poszczególne kartki przekładać jak w prawdziwej książce… Ten e’statut aktualizujemy tylko raz w roku we wrześniu. Natomiast najbardziej bieżąca wersja statutu znajduje się tutaj

{flipbook „name”: „statut”, „className”: „sp1-statut”, „height”: 587, „width”: 830 }