You are currently viewing Sukces Szkolnego Koła Ligi Ochrony Przyrody

Sukces Szkolnego Koła Ligi Ochrony Przyrody

Nasi uczniowie wzięli udział w XXXI edycji konkursu „Mój las”, który był organizowany przez Zarząd Główny Ligi Ochrony Przyrody, Stowarzyszenie Inżynierów Techników Leśnictwa i Drzewnictwa oraz przez Regionalna Dyrekcję Lasów Państwowych.

Celem konkursu było poszerzanie wiedzy przyrodniczej, ekologicznej, leśnej jak również promowanie walorów przyrodniczych i turystycznych polskich lasów. Tematy konkursu były ustalone dla różnych grup wekowych:
1. Mój ulubiony mieszkaniec lasu (oddziały I-III)
2. Runo leśne i jego mieszkańcy (oddziały IV-VII)
3. Zwierzęta leśne – sprzymierzeńcy czy szkodniki (oddziały gimnazjalne)
4. Ochrona różnorodności biologicznej w lasach (młodzież ponadgimnazjalna)

Z naszej szkoły uczniowie wzięli udział w dwóch kategoriach:
• Runo leśne i jego mieszkańcy:
Zuzanna Cymbalista 4B
Miłosz Kudlik 4B
Kinga Kępska 4B
Milena Kupiec 4B
Julia Barnat 4B
• Zwierzęta leśne – sprzymierzeńcy czy szkodniki
Ewelina Paluszek 2F

Wśród osób wyróżnionych jest nasz uczeń Miłosz Kudlik z oddziału 4B. Oficjalne wręczenie nagród odbyło się w Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krakowie.

Serdecznie gratulujemy Miłoszowi jak również pozostałym uczestnikom konkursu.
Monika Kyrc