Sukcesy w 61. Ogólnopolskim Konkursie Recytatorskim

Dnia 7 stycznia 2016 r. w bibliotece szkolnej odbyły się eliminacje szkolne do etapu gminnego 61. Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego, organizowanego przez Centrum Kultury i Turystyki w Wieliczce.

Konkurs Recytatorski przeprowadzony został w formie 2 odrębnych turniejów:
– TURNIEJ RECYTATORSKI – uczestnik musiał przygotować wiersz (lub fragment wiersza) oraz fragment prozy. Całość wystąpienia nie mogła przekraczać 5 minut.
– TURNIEJ „WYWIEDZIONE ZE SŁOWA” – repertuar i forma prezentacji mogły być dowolne (np. teatr jednego wiersza, łącznie słowa mówionego ze śpiewem, dźwiękiem, ruchem i rekwizytem).
Jury w składzie: p. Krystyna Kurnik, p. Aneta Kuźma, Maria Pająk-Wilk i Justyna Szewczyk, wyróżniło 5 uczestników. Do etapu gminnego zakwalifikowali się: Piotr Kwiatek (3a), Aleksander Szewczyk (2g), Karolina Kruźlak (2b) i Anna Woroń (3a) w kategorii „Turniej Recytatorski” oraz Kinga Halama (1c) w kategorii „Wywiedzione ze słowa”.

Dnia 10 lutego uczniowie naszego gimnazjum, po szkolnych zmaganiach pierwszego etapu, wzięli udział w eliminacjach gminnych 61. Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego. Jury w składzie: przewodnicząca – Anna Maria Stachoń, Katarzyna Galica oraz Tomasz Madej zwracało uwagę między innymi na właściwe tempo mówienia, znajomość tekstu, interpretację czy dobór repertuaru. Na scenie mogliśmy podziwiać wiele ciekawych talentów, wśród których nie zabrakło naszych reprezentantów: Karoliny Kruźlak (2b), Anny Woroń (3a), Kingi Halamy (1c), Aleksandra Szewczyka (2g) i Piotra Kwiatka (3a).

Po zajęciu miejsc przez jury, na scenie Centrum Kultury i Turystyki w Wieliczce rozpoczęła się artystyczna konfrontacja młodych recytatorów. Wśród uczestników można było podziwiać niezwykłą wrażliwość na słowo poetyckie, a także naturalność wypowiedzi. Wszystko to za sprawą pobudzonej aktywności twórczej. Po przesłuchaniach, jury udało się na burzliwe obrady, a uczestników wraz z opiekunami zaproszono na mały poczęstunek. Po kilkunastu minutach ogłoszono wyniki. I miejsce przyznano Karolinie Kruźlak, II miejsce zajął Piotr Kwiatek, III – Aleksander Szewczyk oraz Kinga Halama (w turnieju wywiedzione ze słowa), wyróżnienie – Anna Woroń. Po otrzymaniu wspaniałych nagród uczniowie mieli niepowtarzalną okazję porozmawiać z członkami komisji i otrzymać od nich cenne wskazówki.

Do etapu powiatowego, który odbył się 23 lutego przedostało się czterech naszych laureatów. Trema doskwierała wszystkim uczestnikom. Nie było miejsca na pomyłki i zawahania. Na ostatnim etapie trzeba było dać z siebie wszystko. Na szczęście nasi miłośnicy poezji wzięli sobie do serca wszystkie uwagi komisji i wspaniale zaprezentowali swoje utwory. Efektem tego Karolina Kruźlak zajęła II miejsce, Kinga Halama miejsce II (w turnieju wywiedzione ze słowa), Aleksander Szewczyk – wyróżnienie.

Jesteśmy bardzo dumni z naszych aktorsko uzdolnionych uczniów. Cieszymy się, że w dobie komputerów i telewizji sztuka recytacji nie zanikła. Wszystko to za sprawą nauczycielek bibliotekarek Pani Marii Pająk-Wilk i Pani Justyny Szewczyk, a także nauczycielek od języka polskiego Pani Krystyny Kurnik, Pani Barbary Fudali, oraz Pani Agaty Dylawerskiej, które skutecznie dbają o kulturę żywego słowa wśród uczniów.
Gratulujemy!
Aneta Kuźma