You are currently viewing Szkolna wycieczka

Szkolna wycieczka

Gdzie to już nie byliśmy! Litwa, Ukraina, Białoruś, Katyń, Anglia, Włochy, Hiszpania, Niemcy, Francja, Czechy… Były to wycieczki z cyklu PAMIĘĆ HISTORYCZNA.

Ostatni rok, ze względu na stan zagrożenia epidemicznego (COVID), niestety nie dawał możliwości organizacji wspólnych wycieczek… Gdy tylko będzie je można organizować – jedziemy! Tyle ciekawych miejsc na nas czeka!