You are currently viewing Szkolne Koło Ligi Ochrony Przyrody

Szkolne Koło Ligi Ochrony Przyrody

2 listopada 2017 roku za zgodą Pani Dyrektor mgr Ilony Dziuby zostało utworzone Szkolne Koło Ligi Ochrony Przyrody. Podstawowym zadaniem Ligi Ochrony Przyrody jest:
• ochrona przyrody,
• zabieganie o właściwe kształtowanie środowiska przyrodniczego,
• upowszechnianie wiedzy ekologicznej,
• dbanie o zieleń i otaczające nas środowisko naturalne,
• zapobieganie zniszczeniom środowiska przyrodniczego.

Do naszego koła należy 42 członków, są to uczniowie oddziałów: 4A, 4B, 7A, 2F. Opiekunem szkolnego koła LOP jest mgr Monika Kyrc. Uczniowie realizują zadania Ligi Ochrony Przyrody poprzez:
• uczestniczenie w zebraniach i akcjach inicjowanych przez szkolne koło LOP,
• przyjmowanie postawy godnej rzecznika i działacza ochrony środowiska przyrodniczego,
• sprawowanie opieki nad zielenią przyszkolną,
• rozbudzanie zainteresowań związanych z problematyką ochrony przyrody.
Od początku naszej działalności udało się nam zorganizować dwie duże akcje, jak również wzięliśmy udział w konkursie „Mój las”. Pierwszą w akcji było wykonanie a następnie powieszenie karmników dla ptaków. W tym miejscu pragniemy podziękować panu Łukaszowi Konopce i panu Edmundowi Gnatkiewiczowi za ogromną pomoc w tym przedsięwzięciu.


Druga, duża akcja odbyła się i przebiegła pomyślnie dzięki współpracy z panią mgr Moniką Kaletą. „Gwiazdka dla zwierzaka” to akcja bardzo piękna i uczniowie bardzo chętnie brali w niej udział. Naszą pomocą wsparliśmy ośrodek dla psów i kotów „Psia kość”. Podczas trwania akcji udało nam się zebrać: 103,79zł, za które została zakupiona karma. Zebraliśmy także:
• dla psów: około 24 kg karmy mokrej, około 48 kg karmy suchej, 12 paczek przysmaków,
• dla kotów: około 11 kg karmy mokrej, około o10 kg karmy suchej,
• 4 koce, 10 zabawek, 9 poduszek, 2 smycze, szelki.

Monika Kyrc
nauczyciela przyrody i geografii