You are currently viewing Tak świętowaliśmy…

Tak świętowaliśmy…

12 października nauczyciele, pracownicy oraz uczniowie Szkoły Podstawowej nr 1 w Wieliczce obchodzili Dzień Edukacji Narodowej. Tego właśnie dnia w sali gimnastycznej wielickiej „Jedynki” odbyły się uroczyste akademie. Uczniowie oddziałów siódmych i ósmych SP oraz trzeciej gimnazjum zaprezentowali mini przedstawienie teatralne pt. „ Kredy mają głos”.

Szkolna rzeczywistość została przedstawiona z perspektywy tak dobrze znanych przedmiotów – kred. Opowiadały one o swoich przygodach podczas lekcji języka polskiego, geografii, języka angielskiego, wychowania fizycznego, muzyki oraz matematyki. Kredy przekomarzały się między sobą, każda bowiem uważała, że jest najważniejsza. Rozstrzygnięcie sporu jednak nie nastąpiło, bowiem w szkole, ku rozpaczy bohaterek, w szkole pojawiły się białe tablice, a wraz z nimi pisaki…
Przedstawienie wzbogaciła muzyka wykonana przez szkolny chór pod dyrekcją Pani Jadwigi Szado. Część artystyczną zakończyły podziękowania uczniów skierowane do nauczycieli.
W części oficjalnej uczniowie oddziałów czwartych i siódmych złożyli ślubowanie. Tym samym oficjalnie zostali przyjęci do szkolnej społeczności.

Barbara Fudali

Ślubowanie oddziałów pierwszych

12 października 2018 roku o godzinie 15.00 uczniowie klas pierwszych Szkoły Podstawowej nr 1 im. Kazimierza Wielkiego w Wieliczce wzięli udział w uroczystym ślubowaniu. Uroczystość ta została połączona z Dniem Edukacji Narodowej. Uczniowie podziękowali nauczycielom za pracę i trud włożony w ich kształcenie i wychowanie. W obecności rodziców złożyli oni uroczyste ślubowanie na Ucznia Szkoły. Uczniowie klas pierwszych i ich starsi koledzy przygotowali również występy artystyczne. Po występach uczniowie i ich rodzice udali się do swoich klas, gdzie czekał na nich poczęstunek.

Zuzanna Hankus, 1b