You are currently viewing Ważne wydarzenie – Dzień Patrona Szkoły.

Ważne wydarzenie – Dzień Patrona Szkoły.

5 marca 2019 r. obchodziliśmy w naszej szkole Dzień Patrona Szkoły – Kazimierza Wielkiego. W oczekiwaniu na ten dzień ogłoszono dla uczniów młodszych klas konkurs „Portret Patrona Szkoły Kazimierza Wielkiego”. Uczniowie starszych klas wykonywali prezentacje związane ze „Szlakiem Orlich Gniazd”. Celem konkursów było pogłębienie wiedzy uczniów o naszym patronie.

Główna część artystyczna poświęcona patronowi Szkoły Podstawowej Nr 1 w Wieliczce odbyła się właśnie 5 marca 2019 r. i została przygotowana przez p. Edytę Czarniewską i p. Magdalenę Janowską. Przed zaprezentowaniem wiadomości historycznych odśpiewano hymn szkoły. Dzięki młodym aktorom wspólnie przenieśliśmy się w wiek XIV, aby dokładniej poznać Kazimierza Wielkiego i dowiedzieć się więcej o jego zasługach dla naszego państwa oraz Wieliczki.Uczestnicy akademii mieli również możliwość wysłuchania utworów przygotowanych przez szkolny chór oraz przez uczennicę Klaudię Krzyszkowską i jej brata Kamila.
Na koniec przedstawienia przeprowadzono quiz sprawdzający wiedzę o patronie.

Tego dnia pożegnano też byłego przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego – Jakuba Drzewieckiego i powitano nową reprezentantkę samorządu – Julię Jarra-Leszczyńską (kl. 7) oraz przedstawicielkę tzw. Małego Samorządu Uczniowskiego Amelię Pogodę (kl.1). Po przedstawieniu nowych przewodniczących nastąpiło oficjalne przekazanie symbolicznego klucza do murów naszej szkoły.

Ostatnim, lecz równie ważnym punktem tej akademii było wręczenie nagród laureatom XV Powiatowego Konkursu Ortograficznego.

Magdalena Janowska, Edyta Czarniewska