You are currently viewing To ich wybraliśmy!

To ich wybraliśmy!

W dniu 02.03.17 w naszej szkole odbyły się wybory do zarządu samorządu uczniowskiego. Do zarządu SU dostały się następujące osoby:
– Wiktoria Tyrańska 2g
– Paulina Tracz 2a
– Michał Anioł 1b
– Adrianna Słowiak 2c
– Jakub Drzewiecki 1c
– Julia Cebula 1c
– Michał Kielian 2c

Uprzejmie informujemy, że przewodniczącą SU 2017 została Wiktoria Tyrańska z klasy 2g, a jej zastępcami zostali Paulina Tracz z 2a i Michał Anioł z 1b.
W tym dniu przeprowadzone zostały również wybory na opiekuna samorządu, które wygrał pan Marcin Czyżowski.