Turniej Kmicica – wygrany!!!

W ramach obchodów „Roku Sienkiewicza” uczniowie naszego gimnazjum wzięli udział w „Turnieju Kmicica” – konkursie literackim o życiu i twórczości Henryka Sienkiewicza, zorganizowanym przez Wojewódzką Bibliotekę Publiczną w Krakowie.

Konkurs został podzielony na dwa etapy: szkolny i międzyszkolny. Już w kwietniu uczniowie przystąpili do napisania testu, w którym mogli wykazać się znajomością biografii i twórczości pisarza. W I etapie wzięło udział 27 uczniów. Ci, którzy uzyskali największą ilość punktów przechodzili do części ustnej. Do II etapu zakwalifikowało się 6 uczniów naszej szkoły: Zofia Śnieżko (1c), Zuzanna Sladkowska (1c), Dominika Gwóźdź (1c), Anna Urbaniec (1c), Martyna Kuc (1c) i Emilia Kowalik (2b). Tutaj poprzeczka została znacznie podniesiona, ponieważ uczestnicy oprócz wiedzy na temat Henryka Sienkiewicza, mieli za zadanie obejrzeć ekranizacje Trylogii i przeczytać „Potop”.
Eliminacje międzyszkolne odbyły się 16 maja 2016 r. w siedzibie organizatora. Uczniowie indywidualnie odpowiadali przed jury na wcześniej wylosowane pytania. Każdy zestaw zawierał trzy pytania dotyczące kolejno: biografii i twórczości, ekranizacji oraz lektury „Potopu”. Dodatkowo każdy uczestnik otrzymał zadanie językowe, które polegało na wyjaśnieniu znaczenia wyrazu będącego wypowiedzią bohatera „Potopu” oraz ułożeniu zdania w języku sienkiewiczowskim z wykorzystaniem tego archaizmu.


Łącznie w eliminacjach międzyszkolnych wzięło udział 26 uczestników z siedmiu różnych szkół województwa małopolskiego. Decyzje jury co do nagrody i wyróżnień były jednomyślne: przyznano 1 nagrodę i 5 wyróżnień. I tu miła niespodzianka dla naszego gimnazjum…
I miejsce zajęła Dominika Gwóźdź, która zaskoczyła komisję poziomem wiedzy i znajomością lektury, a wyróżnienie otrzymała Emilia Kowalik.
Ponadto wszyscy uczniowie, którzy wzięli udział w eliminacjach międzyszkolnych otrzymali dyplomy z upominkami od organizatora.
Serdecznie gratulujemy!!!
Justyna Szewczyk, Maria Pająk-Wilk