You are currently viewing VIII Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia

VIII Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia

28 września 2018 r. wszyscy uczniowie oddziałów IV, V, VII i VIII brali udział w konkursie zorganizowanym w ramach VIII Światowego Dnia Tabliczki Mnożenia. Łącznie w konkursie uczestniczyło 131 uczniów.
Z tej okazji uczniowie naszej szkoły: – wykonali rysunki z sową, która jest symbolem tego dnia, – przygotowali gazetki ścienne, – trenowali obliczenia pamięciowe, wykonując zadania multimedialne. Wszyscy uczniowie z dużym zaangażowaniem wykonywali swoje zadania.

Podczas konkursu rozwiązywali krzyżówkę, układali otrzymane wyniki z rozsypanki wg kolejności alfabetycznej, a także sprawdzali swoje umiejętności w obliczaniu działań z mnożeniem i dzieleniem.
Wśród uczniów każdego z oddziałów IV, V, VII i VIII wyłoniliśmy po jednym zwycięscy – mistrzu, który podczas akademii szkolnej w dn. 22.10.18r. otrzymał nagrodę książkową, dyplom i naklejkę „Mistrza Tabliczki Mnożenia”. Pozostali uczniowie, którzy uzyskali wyniki powyżej 75% otrzymali naklejki „Mistrza Tabliczki Mnożenia”.
Był to dzień pełen pozytywnych wrażeń. Błędy w obliczeniach nie były traktowane przez dzieci jako porażka a mobilizacja do lepszego opanowania znajomości tabliczki mnożenia.


Najlepszą znajomością tabliczki mnożenia w szkole wykazali się:
Kowalski Mieszko oddział 4 b
Dworak Mikołaj oddział 5 b
Nawłatyna Oliwia oddział 7a
Żychowicz Emil oddział 8 b

Zespół matematyków:

Elżbieta Zuska
Jolanta Kitlińska
Magdalena Parszywka