You are currently viewing W naszej szkole jest NAUCZYCIEL NA MEDAL!

W naszej szkole jest NAUCZYCIEL NA MEDAL!

Pani Monika Kyrc zdobyła I miejsce w powiecie wielickim w plebiscycie „Nauczyciel na Medal”. Nagrodę odebrała we czwartek, 29 listopada 2018r., podczas uroczystej gali w Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie (na zdjęciu trzecia od lewej). Akcję tę zorganizował wydawca „Gazety Krakowskiej” i „Dziennika Polskiego”, a patronatem objęli marszałek województwa małopolskiego oraz rektor Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie.

Szanowna laureatko – tytuł „Nauczyciela na Medal” winien być dla Pani ogromną satysfakcją, szczególnie że nominacja pochodzi ze strony uczniów i ich rodziców. Oby to wyróżnienie dodało Pani wiary w sens tego, co Pani robi. W imieniu całej naszej społeczności chciałabym serdecznie pogratulować Pani tego ogromnego sukcesu!

Ilona Dziuba (dyrektor szkoły)