WAŻNA INFORMACJA DOTYCZĄCA ZAJĘĆ ŚWIETLICOWYCH!

Szanowni Państwo!
W związku z informacją uzyskaną od Powiatowego Inspektora Sanitarnego informuję, że szkoła będzie organizować zajęcia świetlicowe dla wszystkich uczniów zdeklarowanych do opieki świetlicowej. Świetlica będzie pracować w normalnych godzinach tj. od 7.00 do 17.00.
Bardzo proszę Państwa o zachowanie wszystkich zasad bezpieczeństwa oraz zaleceń sanitarnych podczas przyprowadzania i odbierania dzieci ze szkoły.

Z poważaniem – Lucjan Rówiński – dyrektor szkoły