You are currently viewing Ważny komunikat

Ważny komunikat

Na stronie naszej świetlicy dostępna jest karta zapisu do Świetlicy Szkolnej na rok szkolny 2023/24.

Rodzice uczniów klas II i III (w roku szkolnym 2023/24) powinni złożyć wypełnione karty do 19 maja 2023 w sekretariacie Szkoły.
Karty złożone po 19 maja 2023 nie będą rozpatrywane