You are currently viewing WESOŁE ZABAWY LOGOPEDYCZNE

WESOŁE ZABAWY LOGOPEDYCZNE

Pod koniec września uczniowie świetlicy spotkali się ze szkolnymi logopedami Panią Anną Stachurą i Adrianą Łukaszyk.

Podczas zajęć dzieci miały możliwość nie tylko zapoznać się ze specyfiką pracy logopedy, ale również uczestniczyć w zabawach oraz ćwiczeniach mających na celu eliminowanie zaburzeń mowy i wad wymowy.

Podczas wspólnej zabawy uczniowie dowiedzieli się,że mowa pomaga nawiązać kontakty społeczne, daje możliwość komunikacji, jest narzędziem w zdobywaniu informacji. Prawidłowa mowa wymaga jednak mozolnej pracy…

Nauczyciele świetlicy