You are currently viewing Wiosenne nakrycie głowy z jajkiem
Nakrycie głowy z jajkiem

Wiosenne nakrycie głowy z jajkiem

KONKURS PLASTYCZNY

Regulamin konkursu

1. Cele konkursu:
– przywitanie wiosny poprzez stworzenie przez dzieci najbardziej wymyślnych i kreatywnych nakryć głowy zawierających w sobie element jajka.
– rozwój umiejętności plastycznych dzieci w sposób kreatywny i jednocześnie humorystyczny.
– dbanie o rozwój wyobraźni dziecka

2. Organizator konkursu: Świetlica szkolna

3. Zasady uczestnictwa: konkurs skierowany jest do uczniów klas 1-3

4.Technika wykonania:
– format prac: dowolny, z uwzględnieniem, że ma być ona nakryciem głowy.
– technika wykonania: dowolna (ograniczeniem jest tylko własna wyobraźnia) – każdy uczestnik konkursu może wykonać tylko jedną pracę

5. Czas trwania:
1.04.2022-12.04.2022 prace konkursowe należy dostarczyć do wychowawców świetlicy

6.Jury:
Spośród dostarczonych prac komisja konkursowa powołana przez organizatora wyłoni zwycięzców miejsc I, II, III, oraz wyróżnienia. Prace zostaną zaprezentowane przez samych uczestników na uroczystym pokazie.

7.Kryteria wyboru prac: Przy ocenie prac najwyżej punktowana będzie:
-zgodność z tematem
-samodzielność,
-kreatywność,
-stopień trudności
-staranność wykonania

Serdecznie zapraszamy do udziału!

Nauczyciele świetlicy