You are currently viewing Wymiana zagraniczna

Wymiana zagraniczna

Nasza szkoła bierze udział w dwóch programach zwanych tradycyjnie wymianą zagraniczną. Obydwa są skromnie dofinansowane przez organizację międzynarodową – PNWM (Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży).

Pierwszą wymianę realizujemy od 2009r. Naszym partnerem jest szkoła w miejscowości Neubiberg w powiecie monachijskim. Jej organizatorką i pomysłodawczynią była Pani Lucyna Grochal (nauczycielka historii i WOS-u). Od roku 2013 rolę tę przejęła nauczycielka języka niemieckiego Pani Magdalena Janowska.

Drugą wymianę rozpoczęliśmy w roku 2013. Jest ona wynikiem przyjaźni, która zrodziła się podczas realizacji programów LLP Comenius, ze szkołą we Frankfurcie nad Menem.