You are currently viewing Wziąć czy wiąść?

Wziąć czy wiąść?