You are currently viewing Z wizytą w Sejmie RP

Z wizytą w Sejmie RP

12 grudnia 2018 r. na zaproszenie Pani Poseł Urszuli Ruseckiej uczniowie naszej szkoły wraz z opiekunami uczestniczyli w specjalnej wycieczce do Sejmu RP.

Wyjazd stał się również okazją do krótkiego spaceru po stolicy. Zwiedzanie rozpoczęliśmy od wizyty na Starym Mieście, gdzie znajduje się Kolumna Zygmunta III Wazy. Przeszliśmy także obok Zamku Królewskiego, podziwiając piękno budynku. Następnie ruszyliśmy pod Pomnik Małego Powstańca, by zapalić znicze, oddając w ten sposób cześć najmłodszym uczestnikom powstania. Po pamiątkowym zdjęciu przed Pałacem Prezydenckim udaliśmy się na Plac Piłsudskiego, by zobaczyć Grób Nieznanego Żołnierza.

Ostatnim punktem wycieczki był Sejm RP. Nasza wizyta zbiegła się z trwającym w tym czasie posiedzeniem Sejmu. Zostaliśmy oficjalnie powitani przez Wicemarszałka Sejmu i mogliśmy obserwować obrady. Dla naszych uczniów było to z pewnością niesamowite przeżycie, a także namacalna lekcja wychowania obywatelskiego.

Szczególne podziękowania składamy Pani Poseł Urszuli Ruseckiej za życzliwość i wszelkie uprzejmości, jakimi obdarzyła nas w trakcie wizyty w Sejmie RP.

Adriana Łukaszyk
Magdalena Parszywka