Zasady bezpiecznego korzystania z pojazdów publicznego transportu zbiorowego w trakcie epidemii

Szanowni Państwo!
Oto zasady transportu zbiorowego na stronie szkoły – zobacz tutaj

Z poważaniem – Lucjan Rówiński – dyrektor szkoły