You are currently viewing Zbiórka karmy dla Schroniska

Zbiórka karmy dla Schroniska

 

Bardzo serdecznie dziękujemy wszystkim uczniom, rodzicom oraz pracownikom szkoły za tak  duże zaangażowanie w akcję organizowaną przez Samorząd Uczniowski  oraz Świetlicę. Głównym założeniem i celem akcji było uwrażliwienie uczniów na los bezdomnych zwierząt, chęć kształtowania u uczniów gotowości niesienia pomocy oraz pokazanie, w jaki sposób sami mogą pomóc i wpłynąć na poprawę sytuacji zwierząt.  Dzięki naszej współpracy udało się zebrać:

– 112 kg suchej karmy dla psa

– 39  kg mokrej karmy dla psa

– 32 kg suchej karmy dla kota

– 19 kg mokrej karmy dla kota

–  6 kg kocich i psich smaczków

 

W imieniu organizatorów akcji
Monika Kyrc