Zmieniamy świat serce po sercu…

W naszej szkole realizowany jest projekt „Zmieniamy świat serce po sercu” realizowany jest przez Fundację Przyjazny Dom im. Stanisława Jabłonki w partnerstwie z Fundacją L’Arche oraz The World of Puppets z Islandii,w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z funduszy EOG.

Projekt polega on na przeprowadzeniu zajęć edukacyjnych wśród dzieci i młodzieży szkolnej z wykorzystaniem nowatorskich metod nauczania. Celem zajęć jest uwrażliwianie dzieci i młodzieży na problem dyskryminacji osób z niepełnosprawnością intelektualną oraz potrzebę ich akceptacji. W ramach zajęć odbędą się warsztaty z wykorzystaniem filmu „Jestem” oraz spektakle Teatru Lalek z niepełnosprawnością, w tym nauka elementów języka migowego i posługiwanie się codziennym sprzętem używanym przez osoby z niepełnosprawnością. Oprócz tego, pilotażowo, zastosowane zostaną lalki-zabawki z zespołem Downa, specjalnie zaprojektowane i skonstruowane przez Bernda Ogrodnika, wybitnego artystę lalkarza – rzeźbiarza z Islandii. Dzięki tym działaniom dzieci i młodzież oswoją się z innością, będą miały okazję dostrzec, co nas wszystkich łączy i poznają najważniejsze fakty nt. niepełnosprawności. Ponadto uczestnicy będą mogli spotkać osoby z niepełnosprawnością oraz podjąć działania wspólnie z nimi lub na ich rzecz zgodnie z własną inwencją.

Projekt realizowany będzie przez 16 miesięcy w województwach małopolskim, wielkopolskim i dolnośląskim. Dodatkowo kilkunastu uczniów zgłosiło się do pracy w wolontariacie – pomoc osobom niepełnosprawnym.

Zobacz więcej:
http://www.larche.org.pl/dzialalnosc/zmieniamy-swiat-serce-po-sercu
https://www.facebook.com/ZmieniamySwiatSercePoSercu

Anna Stachura (pedagog wspierający)