Zwykły bohater

Konkurs ma na celu wyłonienie, docenienie i nagrodzenie ucznia, który w swoim postępowaniu kieruje się uczciwością, pracowitością oraz gotowością do bezinteresownej pomocy. Zwykły Bohater to ktoś kto potrafi postępować w zgodzie z własnym sumieniem i zasadami fair play nawet wtedy, gdy może narazić się na wyśmiewanie czy niezrozumienie rówieśników. Zwykły Bohater dostrzega potrzeby innych ludzi, służy radą i pomocą nawet gdy nie jest o to proszony. Cechuje go tolerancja, otwartość, altruizm oraz szacunek dla każdego człowieka. Zwykły Bohater nie ulega presji otoczenia, ale sam swoją postawą udowadnia, że życzliwość, serdeczność, uczciwość i bycie otwartym na potrzeby innych są większą wartością niż schlebianie popularnym gustom tylko po to, aby być popularnym wśród rówieśników.

Jakie są kryteria otrzymania tego prestiżowego tytułu – zobacz tutaj

Monika Płoszaj-Stan (pomysłodawczyni i opiekun tego projektu)

W roku szkolnym 2018/19 tytuł Zwykłego Bohatera uzyskała
Oliwia Gargas z klasy 3e (na zdjęciu poniżej nad Jej głową leci zielony motyl)

CHAPEAU BAS PRZED TOBĄ OLIWIO !

MOŻNA BYŁO NA CIEBIE ZAWSZE LICZYĆ !