Projekt pt.  „Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II” w zakresie doradztwa edukacyjno-zawodowego finansowany ze środków unijnych


Ważny  link - zobacz tutaj...

Cel: wsparcie orientacji zawodowej
   Jednym z komponentów projektu jest wsparcie orientacji zawodowej uczniów szkół gimnazjalnych - przedsięwzięcie ma na celu zapewnienie dostępu do doradztwa edukacyjno-zawodowego dla wszystkich zainteresowanych uczniów szkół gimnazjalnych w szczególności klas trzecich tak, by ich wybory edukacyjne, a następnie kariera zawodowa wynikały z właściwego rozpoznania ich predyspozycji oraz sytuacji na rynku pracy.

Zakres wsparcia
1.    Zapewnienie uczniom szkoły pomocy doradcy zawodowego w planowaniu przyszłości edukacyjno-zawodowej poprzez utworzenie i funkcjonowanie Szkolnych Punktów Informacji i Kariery, w których prowadzone będą warsztaty oraz poradnictwo indywidualne dla uczniów szkoły
2.    Umożliwienie uczniom szkoły poszerzenia wiedzy o zawodach i rynku pracy poprzez uczestnictwo w Targach Edukacyjnych pn. „Festiwal Zawodów w Małopolsce”
3.    Każdy uczestnik, po ukończeniu zajęć, otrzyma zaświadczenie potwierdzające uczestnictwo w doradztwie edukacyjno-zawodowym
4.    Zakłada się objęcie zajęciami z doradztwa edukacyjno-zawodowego wszystkich zainteresowanych uczniów gimnazjów na terenie Małopolski w latach 2017-2021

Planowane do realizacji zadania:
Tworzenie Szkolnych Punktów Informacji i Kariery (SPInKa) w gimnazjach umożliwiających realizację doradztwa edukacyjno – zawodowego dla uczniów. We wszystkich zainteresowanych publicznych i niepublicznych gimnazjach na terenie Województwa Małopolskiego  zostanie utworzony Szkolny Punkt Informacji i Kariery, w ramach, którego zostanie zapewniony dostęp do poradnictwa edukacyjno-zawodowego  dla gimnazjalistów. Zadania w SPInKa realizować będzie doradca zawodowy zatrudniony w szkole lub inna osoba wyznaczona przez dyrektora szkoły celem realizacji zadań z zakresu doradztwo edukacyjno-zawodowego.

Partnerstwo:
•    Lider projektu: Województwo Małopolskie
•    Organ prowadzący – Gmina Wieliczka
•    Partner koncepcyjno-merytoryczny – Centrum Pedagogiki i Psychologii - Politechnika Krakowska

Szukaj


Zdjęcia szkoły

  • sp1_10_19
  • sp1_1_19
  • sp1_1_4_19
  • sp1_1_5_19
  • sp1_1_6_19
  • sp1_2_19
  • sp1_7_19
  • sp1_8_19
  • sp1_9_19
  • szkola-16