„Garść” informacji o terapii EEG BIOFEEDBACK

  1. co to jest biofeedback EEG – zobacz informację…,
  2. co to jest biofeedback EEG – zobacz prezentację… .

Kto może uczestniczyć w terapii EEG BIOFEEDBACK?

  1. uczniowie posiadający orzeczenie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej,
  2. uczniowie posiadający opinię Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej po uprzedniej konsultacji z wychowawcą oraz pedagogiem lub psychologiem szkolnym,
  3. pozostali uczniowie po uprzedniej konsultacji z wychowawcą oraz pedagogiem lub psychologiem szkolnym.

Rodzice ucznia zakwalifikowanego na terapię EEG biofeedback powinni:

  1. złożyć wniosek o przyjęcie na terapię – zobacz wniosek…,
  2. zapoznać się z regulaminem korzystania z terapii oraz go zaakceptować – zobacz regulamin…,
  3. przedstawić aktualne badanie EEG wraz z opisem oraz orzeczeniem lekarza neurologa o braku przeciwwskazań do terapii.

Wszystkich dodatkowych informacji o terapii udzielają
pedagog i psycholog szkolny