Szkoła Podstawowa nr 1
im. Kazimierza Wielkiego w Wieliczce

Adres do korespondencji:

ul. J. Piłsudskiego 20
32-020 Wieliczka
NIP: 683 20 96 580

Dyrektor

Dyrektor

mgr Lucjan Rówiński

Telefon / Fax

Wicedyrektor

Wicedyrektor

mgr Ilona Dziuba
klasy 4-8

mgr Jolanta Wójs
oddziały przedszkolne i klasy 1-3

Telefon / Fax

 

12 278 37 88
 
 

Kontakt

 

Poprzez dziennik elektroniczny
 
 

Sekretariat szkoły

Sekretarz szkoły

p. Agnieszka Kot

Telefon / Fax

Intendent

Intendent

p. Weronika Batko

Telefon / Fax

Dziennik elektroniczny

Administrator

mgr Ilona Dziuba

Kontakt poprzez:

- telefon (via sekretariat),
- dziennik elektroniczny,
- podczas tzw. Dni otwartych,