Oto najważniejsze informacje związane z możliwościami kontaktu z pedagogami i psychologiem szkolnym:

„Garść” informacji o terapii EEG BIOFEEDBACK

Dyżur

Autor: Pedagog | 8 marca 2022