SKO stanowi cenne uzupełnienie wiedzy wpajanej w szkole, ponieważ to nie tylko kształtowanie nawyku oszczędzania u dzieci, ale także, niejako przy okazji, nauka podstaw przedsiębiorczości i bankowości. Dzieci uczą się, że warto oszczędzać. Wiedza i  doświadczenie zdobyte przez dzieci poprzez uczestniczenie w SKO, będą niewątpliwie procentować w dorosłym życiu.

Regulamin SKO – zobacz tutaj