You are currently viewing 1 września 2014r. – rozpoczęcie nowego roku szkolnego

1 września 2014r. – rozpoczęcie nowego roku szkolnego

W poniedziałek o godzinie 900 rozpoczął się rok szkolny 2014/2015. W uroczystości wzięli udział nauczyciele i uczniowie klas 1. Następnie o godzinie 1000 miała miejsce Msza Św. w Kościele OO. Reformatów dla wszystkich gimnazjalistów i pracowników wielickiego gimnazjum.

Oczywiście nie zapomnieliśmy o historycznym znaczeniu tej daty dla Polaków. Podczas akademii wróciliśmy do tragedii sprzed 75 lat – wybuchu II wojny światowej – pamięć o niej winna być przestrogą dla przyszłości…