You are currently viewing Budujemy  Wieliczkę !

Budujemy Wieliczkę !


Notice: Undefined index: file in /home/gimwiel/ftp/wp-includes/media.php on line 1734

Strategia Rozwoju Miasta i Gminy jest podstawowym dokumentem lokalnego samorządu, prezentującym wizję rozwoju…

…Uzgodniony społecznie plan zakłada działania w wielu kierunkach, począwszy od infrastruktury i wspierania rozwoju przedsiębiorczości, poprzez opiekę zdrowotną, bezpieczeństwo, oświatę, sport i rekreację aż po działania na polu kultury. Obecnie trwają pracę nad nowym dokumentem – Strategią Rozwoju Miasta i Gminy Wieliczka na lata 2014-2020. Ważnym elementem jest przygotowanie oceny słabych i mocnych stron – szans i zagrożeń rozwoju miasta i gminy.

Jednym z działań tego rodzaju był natomiast projekt, w trakcie którego uczniowie gimnazjów naszej gminy, wzięli udział w cyklu warsztatów, przygotowujących do badań opinii, opracowania ich wyników i prezentacji na forum Rady Miejskiej. Oczywiście, w projekcie tym nie mogło zabraknąć naszej szkoły. Wśród uczestników warsztatów znaleźli się uczniowie klas trzecich: Aleksandra Gargas (III h), Anna Kielian (III g), Anna Kmiecik (III b), Julia Pajdak (III a), Wiktoria Wicher (III g) i Adrian Sikora (III c). Z poważnym zaangażowaniem i plecakami pełnymi ankiet i dobrych pomysłów przeprowadzali wywiady, a następnie analizowali uzyskane informacje. Przedmiotem pracy grupy był zestaw pytań z obszaru badawczego Ocena miejsca zamieszkania. I na koniec chyba największe wyzwanie! Publiczna prezentacja wyników w dniu 1 kwietnia 2014r. przed Włodarzami Wieliczki – Radą Miejską.

Nawet to jednak nie mogło przerazić naszych dzielnych koleżanek i kolegi, którzy ze swadą godną tak poważnego forum, zaprezentowali owoce swojej pracy. Na zakończenie, pamiątkowe dyplomy i gratulacje od Zastępców Burmistrza – Pani Urszuli Ruseckiej i Pana Łukasza Sadkiewicza. Cieszymy się, że naszej szkolnej społeczności udało się dołożyć kolejną cegiełkę do wspólnej pracy dla Wieliczki i jej mieszkańców.

Opiekun grupy projektowej – Leszek Stachura