You are currently viewing LEX MASTER – Kuba Rusecki

LEX MASTER – Kuba Rusecki

Jakub Rusecki, uczeń klasy 3B, został finalistą Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy Prawniczej LEX MASTER. Celem konkursu było szerzenie wśród uczniów wiedzy prawniczej i podnoszenie świadomości prawnej młodzieży, a także kształtowanie umiejętności podejmowania świadomych decyzji oraz poszukiwania informacji.

Konkurs Lex Master został zorganizowany przez Wyższą Szkoła Prawa i Administracji na zlecenie Ministerstwa Sprawiedliwości i podzielono go na 3 etapy, w których uczestnicy zmierzyli się z różnymi dziedzinami prawa. Dwa pierwsze etapy konkursu odbyły się on-line za pomocą platformy e-learningowej.
Finał konkursu Lex Master miał miejsce 17.12.2015 r. w Warszawie w siedzibie Ministerstwa Sprawiedliwości. Uczniowie odpowiadali na zestawy pytań problemowych i casusów przed specjalną Komisją złożoną z ekspertów z różnych dziedzin prawa.
Konkurs obejmował nie tylko zagadnienia, które uczniowie poznają w ramach przedmiotu „wiedza o społeczeństwie”, ale również wiedzę z zakresu: prawoznawstwa, praw człowieka, prawa konstytucyjnego, cywilnego, karnego, pracy, administracyjnego, gospodarczego, finansowego czy prawa międzynarodowego. Organizatorzy Lex Master szczególny akcent chcieli położyć na zagadnienia, które są ważne dla młodych ludzi. Pytania dotyczyły więc praw konsumenta, zasad zawierania umów, pojawiły się także zagadnienia z zakresu np. ochrony danych osobowych, prawa autorskiego, cyberprzestępczości; praw pracownika; podatku dochodowego; przedsiębiorczości i prawa wykroczeń.

Gratulujemy Jakubowi i życzymy dalszych sukcesów w dziedzinie prawa!

Mamy również nadzieję, że osiągnięcie Kuby zachęci uczniów naszego gimnazjum zainteresowanych zagadnieniami prawniczymi do wzięcia udziału w kolejnych edycjach konkursu.