You are currently viewing MATEMATYKA JEST KRÓLOWĄ WSZYSTKICH NAUK

MATEMATYKA JEST KRÓLOWĄ WSZYSTKICH NAUK

12 marca obchodziliśmy Dzień Matematyki. Dla „świetliczaków” to świetna okazja, aby wprowadzić trochę odmiany w naukę matematyki. Gry i zabawy matematyczne pokazały uczniom inną stronę królowej nauk.

Między innymi były to zagadki zapałczane, zabawy ze spirografem oraz symetrią, lustrzane odbicia czy kodowanie na macie. Podczas zajęć dzieci obejrzały prezentację multimedialną wzbogaconą krótkimi filmami edukacyjnymi pt.: ”Matematyka matką wynalazków”, ”Matematyka w przyrodzie i muzyce”. Zapoznały się również z fragmentami książek M. Kozioła ”Puzzle Pitagorasa” oraz G. Kasdepke ”Do trzech odlicz”.

Uczniowie podejmowali także twórcze działania ”malując matematykę nitką” czyli za pomocą haftu matematycznego tworzyli figury geometryczne. Chętnie uczestniczyli także w prostych doświadczeniach, których celem było między innymi wyhodowanie drzewka bonsai obsypanego kryształami. Ten dzień uzmysłowił „świetliczakom”, iż matematyka może być przyjemna i dawać radość.

Jadwiga Wojciechowska-Bruzda (nauczycielka świetlicy)